ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου» Κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί, βάσει της αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 ανακοίνωσης, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα τρεις (3) Μηχανικούς Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, έπειτα από την αριθμ. Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (375.000,00 €) Αφορά ενέργειες υποστήριξης και ενίσχυσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο δράσεων ΕΤΠΑ. Μέσω της ενίσχυσης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του προσωπικού της Διεύθυνσης με έμπειρους, στη μελέτη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (375.000,00 €) Αφορά ενέργειες υποστήριξης και ενίσχυσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Δ.Τ.Ε.Κ.) για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο δράσεων ΕΤΠΑ. Μέσω της ενίσχυσης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του προσωπικού της Διεύθυνσης με έμπειρους, στη μελέτη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτ. Aιγαίου.

Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου (200.000,00 €) Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016) και στοχεύουν (i) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μυκόνου (775.310,59 €) Αφορά την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Μυκόνου, στην περιοχή Αργύραινα. Η δυναμικότητά του θα είναι για 60 βρέφη και νήπια (18 βρέφη και 42 νήπια) καλύπτοντας ένα εύρος ηλικιών από 2 μηνών έως 4,5 ετών. Το κτίριο θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 400 Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων.

Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων (2.500.000,00 €) Αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σύρος και Τήνος. Το αντικείμενό της είναι η οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού.

Δράσεις Προβολής Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού (1.486.000,00 €) Αφορά στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών για την προβολή του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ανάπτυξη και παραγωγή εργαλείων και εκτέλεση δράσεων), με στόχο την προώθηση του τουρισμού, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ, τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση.

Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη Διάβρωση (800.000,00 €) Αφορά στη μελέτη και υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου, προκειμένου να ανακοπεί η στερεομεταφορά των ιζημάτων και η διάβρωση της ακτής και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων.

Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων (980.000,00 €) Αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, και Φολέγανδρος. Το αντικείμενό της είναι η οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων © 2022